Warunki usługi

Przegląd
Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę BOELOESTORE. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy BOELOESTORE. Firma BOELOESTORE oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla użytkownika, z. Pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas. Angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków. („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady. Przywołane w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu. Obejmuje to między innymi użytkowników będących przeglądarkami, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub autorów treści.

Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Uzyskując dostęp do dowolnej części Strony lub korzystając z niej. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy. Nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług, jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta. Akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do bieżącego sklepu podlegają Regulaminowi. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części. niniejszych Warunków świadczenia usług, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 

ROZDZIAŁ 1 – Regulamin Sklepu Internetowego

Akceptując niniejsze warunki. Oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. lub że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. i wyraziłeś na to zgodę Pozwól osobom na Twoim utrzymaniu korzystać z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych. lub w korzystaniu z usługi Naruszaj jakiekolwiek przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji. (w tym między innymi prawo autorskie)
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ROZDZIAŁ 2 – Ogólne Warunki

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że twoja treść Twoje dane (z wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych połączeń sieciowych lub sprzętu Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody. My .
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

 

 

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Treść tej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. i nie powinny być wykorzystywane ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji. bez konsultacji ze źródłami pierwotnymi, bardziej dokładne i kompletne lub bardziej na czasie Wszelkie poleganie na zawartości tej witryny odbywa się na własne ryzyko.
Niniejsza witryna internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne nie muszą być aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie internetowej. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.


ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi. (lub jakakolwiek jego część lub treść) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje. Zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług.

 

 

ROZDZIAŁ 5 - Produkty lub usługi (jeśli występują)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości. i można je zwrócić lub wymienić wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że zostanie wyświetlony jakikolwiek kolor. na ekranie komputera będzie prawidłowe.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie. Region geograficzny lub jurysdykcja Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług.Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. To zależy od naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie.Każdej oferty dotyczącej dowolnego produktu lub usługi. Wszelkie prace wykonane na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione.
Nie gwarantujemy jakości jakichkolwiek produktów, usług, informacji ani innych materiałów. które kupisz lub otrzymasz spełnią Twoje oczekiwania. lub jakiekolwiek błędy w serwisie zostaną naprawione


ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia zamówienia. Możemy ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. korzystając z naszego uznania podeszwa Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta. tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia Możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail eu001 i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych informacji o zakupie i koncie. Kompletne i dokładne w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na aktualizację swojego konta i innych informacji. twoje natychmiast Obejmuje to adresy e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności. Ma to na celu umożliwienie nam sfinalizowania transakcji i skontaktowania się z Tobą w razie potrzeby.

Po więcej szczegółów Zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.

 

ROZDZIAŁ 7 – Narzędzia opcjonalne

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani jakichkolwiek warunków. i bez żadnego certyfikatu Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Korzystanie z dodatkowych narzędzi Wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem Witryny udostępniane są wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś także upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki udostępniania narzędzi przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej. (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów), takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.


ROZDZIAŁ 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne w naszych Usługach mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie i ocenę treści lub dokładności. oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami stron trzecich. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji upewnij się, że rozumiesz ich zasady.Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

jako nasza prośba Jeśli prześlesz konkretne zgłoszenie (np. zgłoszenie konkursowe) lub nie otrzymasz od nas prośby, Przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne dokumenty. Niezależnie od tego, czy przesyłasz je online, pocztą elektroniczną, pocztą czy w inny sposób (łącznie zwane „komentarzami”), wyrażasz zgodę na to, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać w inny sposób wszelkie komentarze. które przesyłasz nam w dowolnych mediach w dowolnym momencie bez ograniczeń Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi lub (3) udzielenia odpowiedzi na wszelkie uwagi.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron. więcej niniejszych Warunków świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw. Strona trzecia w tym prawa autorskie znak towarowy Prywatność, osobowość lub inne prawa osobiste lub majątkowe. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, bluźnierczych lub obscenicznych. lub zawierać wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail eu001 w celu podszywania się pod kogoś innego niż ty. lub wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz. które podajesz i dokładność Twoich komentarzy Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze. przesłane przez Ciebie lub osobę trzecią


ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności

 

ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne. niedokładność lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów. niedokładność lub pominięcie oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. (także po złożeniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej. Obejmuje to między innymi informacje o cenach. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi. Nie możesz wykorzystywać Witryny ani jej zawartości: (a) do celów niezgodnych z prawem; (b) nakłaniać innych do wykonywania nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakichkolwiek lokalnych przepisów, ustaw, rozporządzeń lub rozporządzeń; międzynarodowym, federalnym, prowincjonalnym lub stanowym (d) narusza lub łamie nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób, (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, przeszukiwania lub skrobania; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Za naruszenie jakiegokolwiek zabronionego użycia.

 

ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; Zasady długu

Nie gwarantujemy oświadczamy lub gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów;
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne i wiarygodne.
Wyrażasz zgodę na to, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadamiania Cię.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi. (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) są dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika. BEZ OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WARTOŚCI HANDLOWEJ. jakość handlowa PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, TRWAŁOŚĆ, WŁASNOŚĆ I NIENARUSZANIE PRAW.
W ŻADNYM WYPADKU BOELOESTORE, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI, WYKONAWCY, STAŻOWIE, DOSTAWCY, USŁUGODAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY, ROSZCZENIA LUB BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZKODY, jakiekolwiek kary karne, szczególne lub szkody wtórne, w tym między innymi utracone zyski; strata dochodów utrata oszczędności UTRATA DANYCH, ODSZKODOWANIE LUB PODOBNE SZKODY CZY TO Z UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCIŚŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ TWOJEGO USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW DOSTARCZONYCH PRZY UŻYCIU USŁUG LUB Z JAKICHKOLWIEK INNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub dowolnego produktu, w tym, ale nie ogranicza się do błędów lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z usługi lub treści; jakikolwiek produkt (lub produkt) opublikowany, przesłany lub w inny sposób udostępniony za pośrednictwem Usługi; Nawet po otrzymaniu informacji o takiej możliwości. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, W takim stanie lub jurysdykcji. Nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Artykuł 14 – Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć nas. Chronić i chronić BOELOESTORE oraz nasze spółki dominujące, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników. Wszelkie roszczenia lub żądania obejmują uzasadnione honoraria adwokackie. które zostało popełnione przez osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie; lub naruszenie prawa lub praw osób trzecich. -Impreza, impreza.

 

Sekcja 15 – Wrogość

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, Takie postanowienia pozostaną wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków. Takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

Artykuł 16 – Wypowiedzenie

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, dopóki nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług. lub kiedy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z tych wymagań lub wymogów. niniejszego Regulaminu Możemy rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia. i będziesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty. do daty końcowej włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić dostępu do naszych usług (lub jakakolwiek jego część)

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne. To, co publikujemy na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą, stanowi całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. i kontrolować sposób korzystania z Usługi zastąpić umowę Poprzednia lub równoczesna komunikacja i oferty ustnie lub pisemnie pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi poprzednie wersje Warunków świadczenia usług)
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

Artykuł 18 - Prawo właściwe

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu Hongkongu w Chinach i zgodnie z nim będą interpretowane.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY REGULAMINU

Na tej stronie możesz w każdej chwili zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług.
Zastrzegamy sobie prawo według własnego uznania. wyłącznie do poprawy Zmień lub zastąp dowolną część niniejszych Warunków świadczenia usług, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

Sekcja 20 – Dane kontaktowe

Pytania dotyczące niniejszych Warunków świadczenia usług należy przesyłać do nas na adres boeloestore@outlook.com